Avonotaj v Letohradý, 12.12.2010

avonotaj001.jpg
avonotaj002.jpg
avonotaj003.jpg
avonotaj004.jpg
avonotaj005.jpg
avonotaj006.jpg
avonotaj007.jpg
avonotaj008.jpg
avonotaj009.jpg
avonotaj010.jpg
avonotaj011.jpg
avonotaj012.jpg
avonotaj013.jpg
avonotaj014.jpg
avonotaj015.jpg
avonotaj016.jpg
avonotaj017.jpg
avonotaj018.jpg
avonotaj019.jpg