Kázání


31.3.2019 - Filipenským 1*15-21

3.2.2019 - kázání Christiane Schulz na Rút 1

20.1.2019 - kázání z ekumenických bohoslužeb na Orlici

26.12.2018 - kázání Billa Hathawaye na Izajáše 9*2-7 a Matouše 1*18-25

18.11.2018 - kázaní Petra Morée na 1 Královskou 16,29-17,4

28.10.2018 - kázání Václava Skalického na Žalm 7*4-6

30.9.2018 - kazání Renaty Popelářové na Lukáše 12*13-20

19.8.2018 - Skutky 3*1-11

29.7.2018 kázání o povolání na začátek tábora Za angličtinou do kostela

3.6.2018 - zkrácené kázání Tomáše Vítka na Matouše 21*12-16

6.5.2018 - kázání Olina Běťáka na Jana 8*7

22.4.2018 - kázání Ondřeje Koláře na Skutky 17*22-28

4.3.2018 - kázání Mikuláše Vymětala na Židům 13*1-3

4.2.2018 - Matouš 12*22-33

28.1.2018 - kázání Pavla Hejzlara na Marka 11,20-25

10.12.2017 - Izajáš 63*15-64*3

5.11.2017 - kázání Jindřicha Halamy na Efezským 4*25-32

1.10.2017 - kázání k díkčinění Václava Skalického na text Genesis 4*1-5

24.9.2017 - kázání Renaty Popelářové na text z 1. epištoly Timoteovi 4*7-10

13.8.2017 - kázání Jana Krupy na Genesis 8*15n a 19*18-27

2.7.2017 - kázání Renaty Popelářové na epištolu Římanům 1, 16-25

4.6.2017 - svatodušní kázání na Ezechiele 37,1-14

14.5.2017 - kázání Heather Shortlidge, farářky z Annapolis na Pláč 2*10-17

14.5.2017 - 2. část překladu kázání Heather Shortlidge, farářky z Annapolis na Pláč 2*10-17

14.5.2017 - překlad kázání Heather Shortlidge, farářky z Annapolis na Pláč 2*10-17

30.4.2017 - kázání Tomáše Vítka Židům - 10*23-25

19.3.2017 - Marek 8*34-38

12.2.2017 - Lukáš 17*7-10

12.1.2017 - kázání Nadi Běťákové na Matouše 9*1-8

11.12.2016 - kázání Davida Najbrta na Izajáše 7*1-17 (Matouš 1*18-25)

20.11.2016 - kázání Pavla Keřkovského na Matouše 19*16-22 (Lk 12*13-21)

30.10.2016 - kázání k výročí vzniku Československa

4.9.2016 - kázání na 1.Samuelovu 7.kapitolu

21.8.2016 - kázání Filipa Čapka na Žalm 118

31.7.2016 - kázání na 1. Samuelovu 4. kapitolu

12.6.2016 - kázání na 1. Samuelovu 3. kapitolu

15.5.2016 - Svatodušní kázání Václava Skalického na Lukáše 9,51-56

24.4.2016 - kázání Billa Hathawaye na Jana 21*15-19 anglicky

27.3.2016 - Matouš 28*1-15

7.2.2016 - Žalm 84

17.1.2016 Kázání Davida Najbrta - Matouš 15*21-28

6.12.2015 - Filipenským 4*4-7

1.11.2015 - Všech svatých a Dušičky - Zj 7*9-17

4.10.2015 - kázání Petra Galluse - Gn 28*10-22

20.9.2015 - kázání Renaty Popelářové k uprchlické krizi na text Lk 16*19-31

2.8.2015 - kázání Pavla Rumla na Jeremiáše 8*20

5.7.2015 - kázání Václava Skalického k 600. výročí upálení M. Jana Husa na text Efezským 4*15-16

28.6.2015 - kázání pro dospělé z rodinné neděle na text z 5. knihy Mojžíšovy 34*1-7

3.5.2015 - kázání Daniela Ženatého na Matouše 18*21-22

3.4.2015 - Velký Pátek - kázání na 2 Korintským 5*14-21

22.3.2015 - Marek 10*32-45

15.2.2015 - kázání na Jonáše

11.1.2015 - kázání Václava Skalického k událostem ve Francii na text Exodus 20*1-17 a Matouš 5*21n

6.12.2014 - kázání Petra Morée na Marka 1*1-18 - přepsané ze záznamu

16.11.2014 - kázání Václava Skalického na Žalm 85*9-14 k 25. výročí "sametové" revoluce

5.10.2014 - Genesis 2*4-9, 15

7.9.2014 - Lukáš 6*17-26

10.8.2014 - kázání Davida Najbrta - 2K 5*14-21

6.7.2014 - kázání Václava Skalického ke svátku M. J. Husa na 1Pt 4,14-17

1.6.2014 - 2 Timoteovi 2, 11-13

23.5.2014 Noc kostelů

18.4.2014 Izajáš 52*13-53*12

23.3.2014 - kázání Michala Kitty - Jan 15*1-6

9.3.2014 - kázání Renaty Popelářové na 1Kor 15*12-26

9.2.2014 - kázání Aleše Drápala - Matouš 16*13-16

12.1.2014 - Marek 1*4b-11

8.12.2013 - kázání Zory Novákové - Izajáš 32*1-5

1.12.2013 - Kázání Petra Pokorného - Marek 13*31

3.11.2013 - kázání Štěpána Brodského na setkání mládeže na 1Kor 3*9-18

20.10.2013 - Matouš 13*24-30

1.9.2013 - Skutky 20*17-38

11.8.2013 - Kázání Davida Najbrta - Matouš 7*24-8*1

28.7.2013 - Skutky 18*1-17

9.6.2013 - Skutky 17*1-14

26.5.2013 - Skutky 15*1-35

28.4.2013 - Skutky 13*37-14*7

17.3.2013 - Skutky 21,1-15

17.2.2013 - Marek 12*1-12

6.1.2013 - Izajáš 60,1-3,17-22

26.12.2012 - Skutky apoštolské 6*7-7*60

4.11.2012 - Matouš 18,15-22

28.10.2012 - kázání Renaty Popelářové - Jeremjáš 13, 23

16.9.2012 - kázání Zdeňka Vojtíška - Milosrdenství a soud

12.8.2012 - kázání Jiřího Mrázka - daň císaři

8.7.2012 - kázání Davida Najbrta - Ezechiel 33*17-30

17.6.2012 - Lukáš 6*36-42

20.5.2012 - kázání Renaty Popelářové - Lukáš 7,11-17

6.4.2012 - Velký pátek - Lukáš 23,34.43.46

11.3.2012 - ordinační kázání Václava Skalického - Jan 18,33-38

Písařov 11.3.2012 - kázání Pavla Kašpara - Jan 12,1-11

19.2.2012 - kázání Olina Běťáka - Jakub 3,13-18

8.1.2012 - Izajáš 42,1-4

4.12.2011 - kázání Pavla Hoška - Lukáš 15*11-32

20.11.2011 - Žalm 88

16.10.2011 - kázání MUDr. Zdeňka Susy - Matouš 9,35n

Pozdrav konfirmandům místokurátorky Renaty Popelářové

4.9.2011 - konfirmace - Jozue 1,1.5-9

21.8.2011 - kázání Štěpána Brodského - Genesis 1,28-31

17.7.2011 - kázání prof. Erazima Koháka - Matouš 6*9-13

16.7.2011 - přednáška prof. Erazima Koháka Česká otázka dnes 3. část

16.7.2011 - přednáška prof. Erazima Koháka Česká otázka dnes 2. část

16.7.2011 - přednáška prof. Erazima Koháka Česká otázka dnes 1. část

19.6.2011 - kázání Joela Rumla při 90. výročí sboru na Žalm 103,1-2

1.5.2011 - Jan 21,1-14

24.4.2011 - Marek 16,1-8 - velikonoční

20.3.2011 - kázání Martiny Kadlecové - Lukáš 18,9-14

13.2.2011 - Exodus 3,1-15

30.1.2011 - kázání Daniela Tomeše - Jan 4,46-54

26.12.2010 - vánoční kázání Václava Skalického - Lukáš 2,1-14

5.12.2010 - kázání Martina Prudkého - Izajáš 35, 1-10

14.11.2010 - kázání Jindřicha Halamy - Židům 3,1.2

Neděle díkčinění v říjnu 2010 - 2. Korintským 9,6-15

5.9.2010 - Matouš 5,1-12

Písařov 22.8.2010 - Římanům 9, 14-24

4.7.2010 - 2. Královská 5,1-15

16.6.2010 Představení konfirmandů - Žalm 119,1n 33-40

Svatodušní neděle 23.5.2010 - Jan 14,22-27

25.4.2010 - kázání prof. Jakuba S. Trojana - Římanům 8,18-25

21.3.2010 - Židům 5,7-10

7.2.2010 - Židům 4,12.13

24.1.2010 - 1. epištola Korintským 9,24-27

27.12.2009 - vánoční kázání z Annapolis přeložené Renatou Popelářovou - Lukáš 2,30

26.12.2009 - vánoční kázání Nadi Běťákové - Lukáš 2,1-20

6.12.2009 - Izajáš 63,15-64,3

15.11.2009 - Matouš 25,31-46

11.10.2009 - Marek 10,2-12

13.9.2009 - kázání na Řím 12*1-8 pronesené v Annapolis anglicky

16.8.2009 - Marek 12,28-34

26.7.2009 - kázání Drahomíra Frühbauera - Geneses 3, 1-6.22-24

7.6.2009 slib nového staršovstva - kázání seniora Michala Kitty 1Tm 3,1-15

17.5.2009 - Matouš 21, 14-22

26.4.2009 - Kolosenským 2,12-15

Zelený čtvrtek - Filipenským 2,6-11 - Kateřina Frühbauerová

8.3.2009 - kázání Kateřiny Frühbauerové - Marek 12*1-12

Postní kázání - Marek 8,27-38

1.2.2009 - kázání vikářky Kateřiny Frühbauerové - Lk 15,1-3.11-32

4.1.2009 - Filipenským 4,10-13

7.12.2008 - adventní kázání Jiřího Mrázka - Mt 25,1-13

23.11.2008 - Matouš 25,14-30

19.10.2008 - kázání Jiřího Grubera - Žalm 138

21. 9. 2008 - Epištola Římanům 14,7-19

3. 8. 2008 - Genesis 28, 10 - 22

13. 7. 2008 - Genesis 22, 1 - 19

8. 6. 2008 - Ezechiel 18, 1 - 4, 20 - 32

25. 5. 2008 - kázání Renaty Popelářové - 1. Samuelova 17, 45 - 47, Matouš 19, 13 - 15

18. 5. 2008 - kázání Davida Najbrta - Marek 10,17 - 31

Kázání na 1. epištolu Timoteovi 2,1-7

27. 4. 2008 - kázání Radima Žárského - Jan 16, 23b - 33

16. 3. 2008 - Židům 12,1-3

Kázání William L. Hathaway - Annapolis - česky - English

3. 2. 2008 - Matouš 17,1-13

20. 1. 2008 - Matouš 4,12-17

30. 12. 2007 - Matouš 2,13-23

4. 11. 2007 - kázání Miloše Rejchrta - Skutky 4,22

28. 10. 2007 - Kázání Petra Slámy - Lukáš 18,9-14

Kázání Martina Gräßera z Jahnsdorfu - česky - auf deutsch

16. 9. 2007 - Lukáš 16,1-13

5. 8. 2007 - Lukáš 7,1-10

1. 7. 2007 - Lukáš 9,51-62

17. 6. 2007 - Lukáš 7,36-50

6. 5. 2007 - 4. neděle po Velikonocích (Cantate) - Koloským 3

29. 4. 2007 - Doc. ThDr. Jan Štefan: Ezechiel 37

11. 3. 2007 - Postní kázání na Lukáše 11,14-23

18. 2. 2007 - Postní kázání na Lukáše 18,31-43

28. 1. 2007 - Kázání z ekumenické bohoslužby na texty z 1. Korintským 12,12-27 + Matouše 25,31-46

14. 1. 2007 - Bill Hathaway: Zpět do práce - Lukáš 4, 16-21

Vánoce 2006 - Vánoční kázání na text Lukášova evangelia 2,14-20

5. 11. 2006 - První kázání již jako letohradská farářka na Žalm 121

30. 4. 2006 - "Zkušební" kázání na text 1. Petrovy 5,1-10