Zelený čtvrtek - Filipenským 2,6-11 - Kateřina Frühbauerová


Byl roven Bohu, ale nezakládal si na tom tak, aby to svazovalo v činech.

A všímejte si prosím paradoxů v tom, co nyní řeknu. Bůh se stal člověkem. Stal se Immanuelem - Bohem s lidmi. Bohem, co se narodil jako tmavovlasé mimino v jeslích. Bůh s námi. Vydal se na člověčí cestu. Na cestu bezmoci. Pak chodil Palestinou a všechno osobně prošlapal. A nic neměl, jen čekal, co člověk svému Bohu dá a když nedá, tak šel i jako Bůh spát o hladu. Byl zrazen od přátel. Byl Bohem opuštěným od člověka. Byl Bohem, na kterém si vojáci zkracují dlouhou chvíli nudy mezi popravami. Byl Bohem, kterému se lidé smějí. Byl Bohem, který zažívá opuštěnost. Byl Bohem, který jako člověk umírá. To je ta cesta dolů. Horší to už být nemohlo. Eli, Eli, l’ma sabachthani?! Bože můj, Bože, k čemu jsi mě opustil, k čemu, proč, jaký to má smysl?


Je i jiná logika než matematika a jiná krása, než krása umění . Je to logika lásky. Je to krása lásky. Dát prostor pro tušení smyslu za věcmi nesmyslnými. Láska chce za každou cenu chránit svou lásku před tím, co je zlé. Prošlapat cestu v roští strachu a hříchu tak, aby cesta byla už napříště bezpečná a jistá. Láska dělá nesmyslné věci. A jejich smysl se ukáže později.


Je možno smrtí z poslušnosti vypadnout z Boží péče? Ježíš v poslušnosti podstoupil i smrt. Člověk udělal za Ježíšovým životem tečku. Odmítl Boží blízkost, odmítl. Nechtěl. Tečka. Definitivní, pokud možno, pořádná velká tečka. Co udělá Bůh? Udělá taky tečku za člověkem? Velkou, definitivní tečku? Ne. A tak Bůh udělá tečku nad tu tečku, nad tu lidskou tečku. Aby se prosadila logika lásky a věci nesmyslné dostaly smysl. Co znamenají dvě tečky nad sebou, když je napíšu do věty? Dvojtečku. Pauzu. Nádech. A pokračování věty. Co ale znamená nádech tam, kde je někdo mrtvý?

Pokračování dechu.

Život.

Vzkříšení.

Pokračování lásky, pokračování příběhu.

 

Takhle pracuje logika a krása lásky. Z pohledu vzkříšení dostávají události čtvrtečního večera a pátečního rána smysl a jsou nám k povzbuzení.