Spolupráce se sbory v zahraničí


Po roce 1989 navázal náš sbor partnerské vztahy s několika sbory. Někde spolupráce ustala, jinde je velmi živá. V každém případě díky ní získáváme jinou perspektivu vzhledem k jiným národům - díky lidem v Jahnsdorfu si nemyslíme, že Němci jsou buď studení patroni nebo hluční primitivové. Díky lidem v Annapolis nepovažujeme Američany za arogantní omezence, kteří se považují za pány světa. A doufáme, že i my odstraňujeme předsudky vůči Čechům nebo východoevropanům.


Hausen, Švýcarsko


Spolupráce s reformovaným sborem ve švýcarském Hausenu byla inspirována uzavřeným partnerstvím mezi městem Letohrad a městem Hausen, které leží nedaleko Curychu.
Propagátory této spolupráce byli zejména kazatelé obou sborů, Pavel Ruml a Jurgen Schultz.Několikrát došlo k vzájemné návštěvě členů sborů, problémem byla bohužel jazyková bariéra. Na počátku 90.let bylo schopno domluvy v německém nebo anglickém jazyce skutečně pouze několik našich členů. Po odchodu faráře Schultze z Hausenu vzájemný kontakt obou sborů ustal.


Jahnsdorf, Německo

Jahsdorf je vesnice vzdálená asi 20 minut od Chemnitzu (bývalý Karl-Marx.Stadt). Počet obyvatel Jahnsdorfu je kolem 3000, převážná většina je luterského vyznání. I tady jsme naráželi na jazykovou bariéru, kterou zdatně překonávali zejména dříve narození,a také kazatelka našeho sboru Jana Rumlová. Mezi oběma sbory vzniklo přátelství na úrovni několika rodin, které jsou zdrojem "mezistátních" informací i iniciátory vzájemných návštěv. Za zmínku stojí především rodina Helbigova, kde je celkem 9 sourozenců s rodinami, většina z nich jsou aktivními členy sboru i propagátory našich kontaktů. Při vzájemných návštěvách bylo pro nás nesmírně zajímavé vidět, jak se tato část Německa vyrovnávala se sjednocením a s postkomunistickou krizí v oblasti zaměstnanosti a pracovních příležitostí. V Německu postupně dorůstá generace mladých, kteří komunikují anglicky, což je příslibem i pro budoucí spolupráci.


Annapolis, USA

Sbor v Annapolis patří k Presbyterní církvi USA,která je organizována na územně-presbyterním principu stejně jako církev naše. Spolupráce začala po studijním pobytu našeho kazatele Pavla Rumla v Baltimoru, kde se mimo jiné setkal a paní Betty McGinnis, která má v baltimorském seniorátu, kam patří i Annapolis, na starosti zahraniční vztahy. Následovala návštěva skupiny amerických presbyteriánů z tohoto seniorátu a po ní pak rozhodnutí o spolupráci mateřského sboru paní McGinnis v Annapolis a sboru letohradského. Annapoliští pomáhali při stavbě našeho kostela a během této doby se zde vystřídalo několik skupin amerických brigádníků. Z našeho sboru zase několik členů navštívilo sbor annapoliský. Komunikace byla o něco lepší, protože především nastupující mladá generace postupně zvládala angličtinu stále lépe a lépe. Díky elektronické komunikaci a neúnavné aktivitě paní Mc Ginnis byly vztahy stále velmi pevné.
Roku 1998 jsme uzavřeli písemnou smlouvu o vzájemné spolupráci (tento dokument, jehož smysl jsme zpočátku vůbec nechápali, jsme velmi ocenili, když bylo potřeba žádat o americké vízum). Po ukončení stavby kostela jsme hledali dále jak ve spolupráci pokračovat. Američané navrhli, že nám budou pomáhat ve studiu angličtiny. Přijela první skupina učitelů-dobrovolníků, kteří obětovali dovolenou, aby učili týden v Letohradě anglicky. Zpočátku probíhala výuka v rámci sboru, postupem času jsme ji otevírali i obyvatelům Letohradu a okolí.
V současné době tato aktivita probíhá 2x ročně. Učitelé zde stráví vždy 2 týdny, 1 týden učí, druhý mají na poznávání naší země i našeho sboru. Opačným směrem, do Annapolisu, putují zejména mladí lidé, kteří zde mohou strávit několik týdnů. Bydlí v rodinách, zúčastňují se sborových aktivit a tak poznávají jinou Ameriku, než jakou jim zprostředkovávají sdělovací prostředky nebo filmy.
V roce 2007 navštívila Annapolis 11členná skupina členů našeho sboru, kteří zde strávili dva týdny. Během nich zorganizovali českou neděli, během které mohli annapoliští presbyteriáni ochutnat českou kuchyni a rámcově se seznámit s naší historií i kulturou. Během týdne pak proběhly 2 tzv.workshopy, při kterých se Američané učili česky slovem i zpěvem, malovat velikonoční vejce a péct a zdobit perníky. O tento český program byl mimořádně veliký zájem, ochutnat sekanou s bramborovým salátem a švestkové buchty přišlo více než 100 lidí, na "dílny" přicházelo 20-30 lidí.
O rozšíření spolupráce mezi americkou presbyterní církví a českobratrskou církví evangelickou se bude jednat letos v říjnu a snahou je propojit více sborů stejným způsobem jako Letohrad -Annapolis.